Ние ще добавим 1 година към вашата текуща крайна дата на домейн името ви. Например, ако домейн името ви е регистрирано до 5-ти Ноември 2010 и вие трансферирате този домейн при нас на 17-ти Септември 2010, веднага след като трансфера е извършен, новата крайна дата на домейн името ви ще стане 5-ти Ноември 2011. Тоест вие няма да загубите никакво време!

Ние ще добавим 1 година към вашата текуща крайна дата на домейн името ви. Например, ако домейн името ви е регистрирано до 5-ти Ноември 2010 и вие трансферирате този домейн при нас на 17-ти Септември 2010, веднага след като трансфера е извършен, новата крайна дата на домейн името ви ще стане 5-ти Ноември 2011. Тоест вие няма да загубите никакво време!